Att leda effektiva team

En tvådagars kurs som levererar verktyg och kunskaper som är kritiska för att bygga, leda och behålla effektiva team. Kursen vänder sig till dig som leder andra och som vill öka prestation, samarbete och effektiviteten i ditt team.

Vem bör delta och varför?

Kursen riktar sig till dig som leder andra – oberoende av på vilken nivå eller om du arbetar i privat eller offentlig sektor!

På kursen lär du dig vad som krävs för att ge ditt team det nödvändiga stöd, motivation och guidning de behöver för att lyckas. Du kommer utveckla praktiska tekniker och färdigheter för att uppnå ditt mål att bli en bättre ledare som varje högpresterande grupp behöver.

Led ditt team till vinnande resultat!

Du har fått ditt team, målen är tydliga och er deadline närmar sig med stormsteg. Det är nu det är dags för ditt team att komma igång och leverera resultat. På dagens resultatorienterade arbetsplatser behöver du de färdigheter som krävs för att snabbt komma igång och leda samt coacha dina teammedlemmar för att leverera på topp dag efter dag.

På kursen Att leda effektiva team lär du dig vad som krävs för att ge ditt team det nödvändiga stöd, motivation och guidning de behöver för att lyckas. Du kommer utveckla praktiska tekniker och färdigheter för att uppnå ditt mål att bli en bättre ledare som varje högpresterande grupp behöver.

 

Lär dig verktygen som kommer att göra dig effektivare och ditt team mer produktivt

De bästa teamledarna har en klar vision, skapar tydliga mål och har en god förmåga att kommunicera dessa på ett sätt som medlemmarna förstår.

På kursen Att leda effektiva team lär du dig vad som är utmärkande för ledare som är motiverande samt entusiasmerande och leder sina team till topprestation. Varför ska du på egen hand spendera värdefull tid att testa och göra enkla misstag istället för att lära dig av oss genom att gå kursen Att leda effektiva team?

 

Så behöver du göra för att vara en effektiv teammedlem

Räcker det med att ledaren är excellent för att teamet ska vara högpresterande? Nej, sanningen är den att  varje gruppmedlem bidrar till att teamet lyckas. Alla måste ro åt samma håll för att gruppen ska komma framåt. Ingen får stå på sidan om och vara åskådare i utvecklandet av gruppen.

På kursen Att leda effektiva team  lyfter vi fram några enkla riktlinjer som man kan använda för att bedöma insatserna som teammedlem. Ingen av dessa kräver någon särskild personlighetstyp, men samtliga kräver god vilja och ett visst mått av ansträngning.

Du kommer lära dig:

 • Vad som gör vissa team mer effektiva än andra
 • Välbeprövade metoder för att skapa ett effektivt och högpresterande team
 • Varför syfte och mål för teamet är viktigt och hur du definierar detta
 • Motiverande tekniker som inspirerar medlemmarna att prestera på topp
 • Hur emotionell intelligens kan förebygga stress och konflikter i teamet
 • Hur teamet blir mer beslutsmässiga och problemlösande
 • Ett teams olika faser och hur din roll som ledare påverkas under teamets utveckling
 • Hur du bibehåller engagemang och entusiasm i ditt team trots förändringar
 • Hur du genomför fokuserade och produktiva möten som förvandlar idéer till handling
 • 10 beteenden som karakteriserar framgångsrika teamledare

Kursinnehåll

Dag 1

Detta utmärker framgångsrika teamledare

 • 10 utmärkande beteenden framgångsrika teamledare behöver behärska
 • Hur du får acceptans och förtroende från teammedlemmarna när du ersätter en annan teamledare
 • Varför varje teamledare också är en gruppmedlem
 • Strategier för att motivera dig själv och vara inspirerande som teamledare
 • Emotionell intelligens och hur du använder dig av det i ditt ledarskap
 • Checklista för effektiva ledare

 

Vad gör vissa team mer effektiva än andra?

 • Vad är egentligen ett team och vad skiljer det från en grupp?
 • Vad karaktäriserar ett bra respektive dåligt team?
 • 10 nycklar till produktivitet – Susan A. Wheelan
 • Effektiva teammedlemmar – en förutsättning för framgång
 • Checklista för effektiva teammedlemmar
 • Hackmans fem kriterier för framgångsrika team

 

Så här bygger du ett team som levererar resultat

 • Därför är syftet så viktigt för teamets effektivitet och prestation
 • Hur du får teamet att välkomna nya teammedlemmar utan att känna sig hotade
 • Hur du definierar syfte och mål för ett team
 • Lär dig skapa delaktighet kring syfte och mål
 • Så undviker du att medarbetare drar åt olika håll inom teamet

 

Team utvecklas – vad behöver du tänka på?

 • Susan A. Wheelans fyra olika faser för teamutveckling
 • Så leder du bäst teamet under de olika faserna
 • Hur du gradvis delegerar mer makt, påverkan och auktoritet till teammedlemmarna.
 • Så behåller du engagemang och entusiasm trots förändringar
 • Stresshantering – så identifierar du personers stresstriggers och stressbeteenden
 • Checklista för organisationens stöd

Dag 2

Att fatta beslut och lösa problem

 • Olika metoder och modeller för att fatta beslut – välj någon och tydliggör processen för beslut
 • Hur du använder brainstorming för att uppmuntra nya idéer och lösningar på problem
 • Team ledarens roll i problemlösning
 • Hur du får ditt team att fatta beslut när teammedlemmar vill att du bestämmer

 

Kommunikation är A och O för ett effektivt team

 • Byggstenar för effektiv kommunikation
 • Vad som är viktigt att tänka på när du kommunicerar
 • Lär dig anpassa sättet du kommunicerar på – inte vad du kommunicerar
 • Så skapar du ett bra klimat för kommunikation inom gruppen
 • Hur du får teammedlemmar att acceptera kritik från varandra
 • Så hanterar du konflikter i teamet – vanliga situationer i konflikter och hur du hanterar dem

 

Att hantera problem i gruppen – ta hand om dem snabbt annars växer de!

 • Så identifierar du problem
 • Lär dig praktiska tekniker för att utforska bakomliggande problem
 • Lär dig hantera ”elefanten i rummet” på ett effektivt och intelligent sätt
 • Så får du insikt om problemet är person- eller situationsrelaterat
 • Så kan individuell coachning hjälpa prestationsproblem

 

Att genomföra effektiva möten

 • Grundregler för ett effektivt möte
 • De viktigaste beståndsdelarna för utvecklande och effektiva möten
 • 8 enkla tips för att hålla upp engagemang och delaktighet på möten
 • Förstå riskerna med nya deltagare på möten
 • Praktiska tips för dig som mötesledare
Tidigare deltagare
Alla ledare borde gå den!

 

Anmälan Att leda effektiva team

Avgiften för kursen är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen. Kursen hålls i Stockholm i Consultatums kurslokaler på Luntmakargatan 66. Kursen börjar 09:00 och avslutar 17:00. Lokalerna öppnar 08:00.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.