Certifiera dig inom ledarskapsfärdigheter

Ett certifikat inger trygghet - bevisa att du behärskar de färdigheter du behöver för att lyckas i din roll som ledare!

Efter att ha deltagit i fyra kurser hos Consultatums Ledarskapsakademi kan du välja att kostnadsfritt certifiera dig inom de färdigheter du har valt. Denna certifiering är ett bevis på genomgången utbildning och godkänd kunskapsutveckling och utförs efter att du har avslutat fyra kurser. För att få certifieringen behöver du genomföra ett prov bestående av ett antal flervalsfrågor som bevisar att du har tagit till dig den kunskapen som krävs för att lyckas i din ledarroll. Provet genomförs på distans och ditt bevis skickas till dig efter att vi har tagit del av dina provresultat.

För att bli certifierad krävs det att du har genomfört fyra ledarskapskurser inom en två-års period. Du väljer själv vilka kurser du anser passar dig och vad du behöver bli bättre på i din ledarroll. Vi hjälper dig gärna sätta ihop ett paket som passar just dig!

Kontakta oss så berättar vi mer!