Endagskurser för att ge dig de färdigheter du behöver i ditt ledarskap

Bli en bättre ledare med alla nödvändiga skills!

Återkoppling på hjärnans villkor

En praktisk kurs i hur du på ett motiverande och effektivt sätt ger återkoppling till dina medarbetare. Kursen syftar till att öka din förmåga att kommunicera samt ger dig de verktyg och metoder du behöver för att ge återkoppling på ett konstruktivt sätt.

Kommande kurstillfällen:10 april 2019, 2 oktober 2019, 17 januaro 2020

Klicka här för mer information

Svåra samtal på 8 timmar

En kurs som ger dig som ledare metoder och tillvägagångssätt som underlättar genomförandet av samtal som kan känns jobbiga. Samtal kring bristande prestation eller motivation, höga löneanspråk, kränkande särbehandling m. fl. är alla exempel på känsliga ämnen som många ledare helst vill undvika eller känner oro och stress över.

Kommande kurstillfällen: 22 mars 2019, 20 maj 2019, 12 september 2019, 29 november 2019

Klicka här för mer information

Mål på hjärnans villkor

En unik kurs för dig som vill förbättra din förmåga att sätta mål som motiverar och inspirerar. Kursen vänder sig dig som är chef, ledare eller till dig som stödjer chefer i bland annat att sätta mål. Du är intresserad av att lära dig vad som motiverar och inspirerar andra och hur du kan använda denna information när du sätter mål för dig själv och andra.

Kommande kurstillfällen: 21 februari 2019, 12 juni 2019, 6 september 2019, 13 december 2019

Klicka här för mer information

 

Effektiva möten på 8 timmar

Kursen vänder sig till dig som mötesledare som tröttnat på att hålla möten som ingen egentligen vill vara på, knappt du själv. Lär dig konsten att hålla möten som istället engagerar, leder till bättre resultat och som gör dina medarbetare entusiastiska över sitt arbete.

Kommande kurstillfällen: 5 mars 2019, 11 juni 2019, 23 oktober 2019, 16 januari 2020

Klicka här för mer information

 

Så hanterar du konflikter för bestående resultat

Denna kurs vänder sig till dig som vill skapa ett framgångsrikt och effektivt sätt att föra dialoger med din chef och dina medarbetare för att öka engagemang och förståelse. Det här är en praktiskt hållen utbildning där du får med dig teorier, modeller och verktyg för att kunna hantera din vardag på ett enklare sätt.

Kommande kurstillfällen:

Klicka här för mer information

 

Förändring på hjärnans villkor

En kurs för alla som leder förändring och vill få tips, idéer och praktiska verktyg för att handskas med medarbetare samt minimera oro, stress eller dalande motivation under förändringsprocesser.

Kommande kurstillfällen: 4 mars 2019, 27 maj 2019, 5 september 2019, 6 december 2019

Klicka här för mer information

Ledarskap på hjärnans villkor

Denna kurs riktar sig till dig som chef eller specialist som är intresserad av hur effektiv kommunikation kan kontrollera beteenden och attityder samt hur kunskapen om modern hjärnforskning hjälper dig att förstå, förutse och skapa maximal effekt.

Kommande kurstillfällen:  8 maj 2019, 20 september 2019, 18 december 2019

Klicka här för mer information

 

Att lyckas med förändring – på 8 timmar!

Kursen vänder sig till alla som vill förbättra sin organisation genom att skaffa sig en förståelse förändringsarbete. Den riktar sig även till dig som inte bara är intresserad av teorin bakom förändring utan också vill veta hur man kan jobba praktiskt med verktyg och metoder i din verksamhet.

Kommande kurstillfällen: 22 februari 2019, 28 maj 2019, 15 oktober 2019, 10 januari 2020

Klicka här för mer information

Vem bör delta och varför?

Consultatums ledarskapskurser vänder sig till dig som är chef eller som leder andra, på alla nivåer, i såväl privata företag som offentlig sektor.

Under utbildningarna skapar vi en trygg miljö för dig som ledare att få distans till din vardag. Detta gör att du kan diskutera och lyfta utmaningar och problem med experter, specialister och andra ledare. Detta vet vi är mycket uppskattat och en bra metod för att göra skillnad i ditt ledarskap.

Unika praktikfall

På Consultatum vill vi alltid låta er kursdeltagare varva teori med praktik och samtliga kurser innehåller därför ett flertal praktiska övningar och praktikfall. Vi kopplar innehållet i utbildningarna till de utmaningar som det fiktiva företaget The Widget Company samt den fiktiva kommunen Gladnäs kommun står inför.

På så sätt ges du direkt möjligheten att testa dina nyvunna kunskaper och får en känsla av hur de kan användas i praktiken.