Effektiva möten på 8 timmar

Har du tröttnat på att hålla möten som ingen egentligen vill vara på? Lär dig konsten att hålla möten som engagerar och som leder till bättre resultat!

Vem bör delta och varför?

Utbildningen vänder sig till dig som mötesledare som tröttnat på att hålla möten som ingen egentligen vill vara på. Lär dig konsten att hålla möten som engagerar, leder till bättre resultat och som gör dina medarbetare entusiastiska över sitt arbete.

Att mötas är viktigt. Kommunikationen som sker mellan människor som möts är oslagbar och stärker både samarbetet, förtroendet och sammanhanget för alla individer. Att effektivisera de möten vi har kan öka resultatet och engagemanget!

Du kommer att lära dig:

 • Så märker du när mötet är slöseri med tid
 • Varför är det avgörande att dela upp möten utifrån innehåll?
 • Vad är grundregler för ett effektivt möte och hur kan de hjälpa dig att leda mötet?
 • Vilken betydelse har ett klart och specifikt syfte för möten?
 • Hur du enkelt utvecklar mål och syfte för just dina möten
 • Så undviker du att deltagarna tappar intresset under mötet
 • Hur du situationsanpassar din ledarstil på mötet utifrån vilka som är med på mötet
 • Så fångar du deltagarnas intresse på 5 minuter.
 • Vilka är de viktigaste beståndsdelarna för utvecklande och effektiva möten?
 • 8 enkla tips för att hålla upp engagemang och delaktighet på mötet

 

Vi spenderar i genomsnitt cirka 40% av vår arbetstid i möten. Genom att sätta upp tydliga spelregler kan den tiden bli mer effektiv och leda till ett bättre resultat!

Kursinnehåll

Grunderna i effektiva möten
 • Varför har vi möten?
 • Är mötet slöseri med tid?
 • Varför är det avgörande att dela upp möten utifrån innehåll?
 • Grundregler för ett effektivt möte
Tydligt syfte och mål är avgörande för effektiva möten
 • Vilken betydelse har ett klart och specifikt syfte för möten?
 • Vad betyder det för effektiviteten att ha identifierat vad jag vill uppnå med mötet?
 • Vilken betydelse har ett klart mål och syfte med mötet för deltagarnas engagemang?
 • Lär dig enkelt utveckla mål och syfte för just dina möten
Så här handskas du med mötesdeltagarna
 • Så här undviker du att deltagarna tappar intresset under mötet
 • Förstå riskerna med nya deltagare på mötet
 • Olika personligheter
  • Ångvälten
  • Skämtaren
  • Den tyste
Att planera dina möten i praktiken
 • Behöver verkligen alla vara med på mötet?
 • Så här fångar du deltagarnas intresse på 5 minuter
 • Vilka är de viktigaste beståndsdelarna för utvecklande och effektiva möten?
 • 8 enkla tips för att hålla upp engagemang och delaktighet på mötet
Hur pratar vi med varandra på möten?
 • Människor är lustiga – vilken påverkan har kommunikation och tydlighet på medarbetares beteenden?
 • Så kommunicerar du med deltagarna för att vinna förtroende
Tidigare deltagare
Enkla men briljanta tips som kommer komma till nytta

Anmälan Effektiva möten på 8 timmar

Avgiften för kursen är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen. Kursen hålls i Stockholm i Consultatums kurslokaler på Luntmakargatan 66. Kursen börjar 09:00 och avslutar 17:00. Lokalerna öppnar 08:00.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.