Så hanterar du konflikter för bestående resultat

Lösningen är inte alltid att bli överens! Var nyfiken på varandras olika åsikter. Då kan mötena på jobbet bli riktigt bra.

Vem bör delta och varför?

Denna kurs vänder sig till dig som är trött på att hamna i konflikter som känns omöjliga att lösa. Du vill skapa ett framgångsrikt och effektivt sätt att föra dialoger med din chef och dina medarbetare. Det här är en praktiskt hållen kurs där du får med dig teorier, modeller och verktyg för att kunna hantera de konflikter som uppstår i vardagen på ett enklare sätt.

Konflikten är i sig neutral. Det är hur man ser på den, definierar den och agerar i den som genererar antingen positiva eller negativa resultat.

Du kommer att lära dig:

 • Identifiera olika typer av konflikter
 • Vilka fördelar som finns med konflikter
 • Situationsanpassad konflikthantering
 • Förstå dina preferenser för olika konfliktstilar
 • Att utvärdera och förstå konflikten
 • Strategier för att lösa eller hantera konflikter
 • Hur ni tillsammans kan komma fram till en lösning
 • Att ha produktiva diskussioner
 • Hur du reparerar relationen och går vidare från konflikten
 • Hur du hanterar vanliga utkomster av konflikter

 

Lär dig grunderna i vad en konflikt är, olika typer av konflikter samt hur du kan utveckla en konfliktstrategi som förstärker nyfikenhet och goda resultat på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

Varför uppstår konflikter?
 • Olika typer av konflikter
 • Att förebygga konflikter
 • Olika typer av konflikter kräver olika förhållningssätt
Olika konfliktstilar
 • Förstå dina egna preferenser utifrån behovsteori
 • Lär dig de olika konfliktstilarna
 • Undvikande
 • Dominerande
 • Kompromissande
 • Anpassande
 • Samverkande
Att hantera konflikter när de uppstår
 • Utvärdera och förstå konflikten
 • Kommunikation i konflikter
 • Anpassa ditt angreppssätt
Strategier för att lösa eller hantera konflikter
 • Att använda sig av makt vid hantering av konflikter
 • Taktik och etik vid övertalning
 • Problemlösning genom aktivt lyssnande
 • Hur ni gemensamt kan komma fram till en lösning
 • Vanliga situationer i konflikter och hur du hanterar dem
 • Reparera relationen och gå vidare från konflikten
Sven Graff, Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen
Jättebra och lärorikt, lagom blandning interaktion och föreläsande

Anmälan Så hanterar du konflikter för bestående resultat

Avgiften för kursen är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen. Kursen hålls i Stockholm i Consultatums kurslokaler på Luntmakargatan 66. Kursen börjar 09:00 och avslutar 17:00. Lokalerna öppnar 08:00.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.