Ledarskap på hjärnans villkor

Har du någon gång upplevt att medarbetare inte drar åt samma håll och att ledningens budskap inte verkar få genomslag? Låt hjärnan guida dig till en tydligare och bättre kommunikation som baserar sig på förståelsen för hur vi fattar beslut, vilka mönster och tolkningar vi ofta tar till, och hur vi kan påverka oss själva och andra.

Vem bör delta och varför?

Kursen riktar sig till dig som chef eller specialist som är intresserad av hur effektiv kommunikation kan kontrollera beteenden och attityder samt hur kunskapen om modern hjärnforskning hjälper dig att förstå, förutse och skapa maximal effekt.

Varje dag utsätts vi för livshot på jobbet – enligt våra hjärnor som tolkar omgivningen på ett urgammalt sätt. Lär dig hur du undviker att göra människor rädda– och istället belönar deras hjärnor.

Du kommer lära dig:

 • Hjärnans grundläggande principer för effektivare kommunikation
 • Så påverkar den sociala hjärnan mänskligt samspel – så kan du förutse människors beteenden
 • Så påverkas vi av vårt behov av status, kontroll, självständighet, samhörighet, rättvisa (SCARF)
 • Sociala kontakter är ett grundläggande behov ibland lika viktigt som mat och vatten
 • En checklista för att minska konflikter och minimera missförstånd
 • Att förstå förändring, utifrån den sociala hjärnan
 • Strategier som kan göra förändring mindre hotfullt och läskigt för dina medarbetare
 • Att motiveras genom att gå till eller springa ifrån – lär dig skillnaderna
 • Att öka din problemlösningsförmåga samt på vilket sätt vi fattar beslut
 • Lär dig hur du undviker att göra människor rädda– och istället belönar deras hjärnor

 

Den mänskliga hjärnan har varit konstruerad på samma sätt i över 40 000 år. Den kan fortfarande bara fokusera på en sak samtidigt. Det vet alla som provat att skriva mejl och prata i telefon samtidigt.

Kursinnehåll

När du förstår hjärnans principer kan du kommunicera på ett sätt som går fram på riktigt!
 • Hjärnans grundläggande programmering utifrån överlevnad och sociala behov
 • Den sociala hjärnans påverkan på arbetsplatsen
 • Om du som chef är medveten om hur hjärnan fungerar på belöning, skapar du engagerade och motiverade medarbetare
 • Vad händer med oss när de sociala behoven tillgodoses och vad händer när de inte gör det?
 • Intern och extern feedback på vilket sätt ger det dig värdefull hjälp i din kommunikation med andra?
Så påverkar den sociala hjärnan mänskligt samspel
 • Sociala kontakter är ett grundläggande behov ibland lika viktigt som mat och vatten
 • Så påverkas vi av vårt behov av status, kontroll, självständighet, samhörighet, rättvisa (SCARF)
 • Förstå vilka händelser och situationer på en arbetsplats som triggar hotsystemet
 • Varför beter vi oss ibland på ett oförklarligt otrevligt sätt mot varandra?
 • Så kan man möta den sociala hjärnans behov och trigga belöningssystemet
 • En checklista för att minska konflikter och minimera missförstånd
 • Lär dig förutse och handskas med andras beteende
Hjärnan i förändring – varför är det extra svårt att skapa tydlig kommunikation vid förändringar
 • Att förstå förändring, utifrån den sociala hjärnan (SCARF)
 • Strategier som kan göra förändring mindre hotfullt och läskigt för dina medarbetare
 • Hur ser en process för långsiktig, hållbar förändring ut om hjärnan får bestämma?
 • Att motiveras genom att gå till eller springa ifrån – lär dig skillnaderna
Stressiga arbetsplatser pressar våra hjärnor och minskar vår problemlösningsförmåga
 • Att vi gillar multitasking är en myt – det vet alla som har provat att svara på ett mejl och prata i telefon samtidigt!
 • Hjärnan är excellent när den får jobba med riktad uppmärksamhet. Då får den tillgång till all sin kunskap och kan komma på kreativa lösningar.
 • Lär dig hur vi kan skapa bättre förutsättningar för våra hjärnor
Tidigare deltagare
Jag har lärt mig en hel del om varför jag fungerar som jag gör i mötet med andra människor

Anmälan Ledarskap på hjärnans villkor

Avgiften för kursen är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen. Kursen hålls i Stockholm i Consultatums kurslokaler på Luntmakargatan 66. Kursen börjar 09:00 och avslutar 17:00. Lokalerna öppnar 08:00.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.