Mål på hjärnans villkor

Lär dig hjälpa andra till motivation, insikt och utveckling. En unik utbildning för dig som vill förbättra din förmåga att sätta mål som motiverar och inspirerar!

Vem bör delta och varför?

Kursen vänder sig till dig som är chef, ledare eller du som stödjer chefer i bland annat att sätta mål. Du är intresserad av att lära dig vad som motiverar och inspirerar andra och hur du kan använda denna information när du sätter mål för dig själv och andra.

De flesta är idag vana vid att sätta upp och jobba mot olika former av mål. Få vet dock hur de ska precisera sina mål på ett sådant sätt att de blir riktigt kraftfulla. Att sätta mål som motiverar och inspirerar medarbetare är en viktig färdighet att behärska i ditt ledarskap.

Du kommer lära dig:

 • Sätta mål som tilltalar medarbetaren
 • Förstå hur medarbetaren påverkas av målets svårighetsgrad
 • Vilka är de viktigaste komponenterna i motiverande mål
 • Handskas framgångsrikt med både grupp- och individuella mål
 • Hur du handskas med olika typer av medarbetare
 • Att skapa rätt förutsättningar för att hjälpa medarbetaren att nå sina mål
 • Hur du kan anpassa målen för att minimera stress
 • Ge återkoppling kring mål för att medarbetare både ska lyckas och utvecklas
 • Att framgångsrikt engagera medarbetare i målsättningsprocessen
 • Belöna medarbetare på ett sätt som underlättar måluppfyllelse

 

Att sätta mål är en konstform. Du kan aktivt öka sannolikheten att du och dina medarbetare når sina mål genom att sätta mål som skapar hög delaktighet och uppmuntrar utveckling.

Kursinnehåll

Så sätter du mål som tilltalar medarbetare
 • Målsättningsteori – hur påverkas medarbetare av målets svårighetsgrad
 • Inriktnings- och noggrannhetsmål
 • SMARTa mål – vad innebär det egentligen?
 • De viktigaste komponenterna i motiverande mål
 • Förstå skillnaden mellan att sätta mål för individer och grupper
Hur våra personliga drivkrafter påverkar hur vi ser på målsättning
 • Alla människor är olika – så handskas du med olika typer av medarbetare
 • Sätt mål som tilltalar medarbetarens specifika drivkrafter
 • Så skapar du rätt förutsättningar för att hjälpa medarbetaren att nå sitt mål
Att engagera medarbetare i målsättningsprocessen utan att tappa kontrollen
 • Hur arbetar du med målsättning i praktiken?
 • Så kommunicerar du mål på ett sätt som medarbetaren förstår
 • Därför är det oftast chefens oförmåga att sätta och följa upp mål som gör att medarbetaren misslyckas
Ge feedback och stöd som uppmuntrar medarbetaren att nå sina uppsatta mål
 • Vikten av förankring och kommunikation för måluppfyllelse
 • När och på vilket sätt du bör ge feedback utifrån ett mål?
 • Att ge feedback utifrån resultat
Tidigare deltagare
Superinspirerande och tankeväckande!

Anmälan Mål på hjärnans villkor

Avgiften för kursen är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen. Kursen hålls i Stockholm i Consultatums kurslokaler på Luntmakargatan 66. Kursen börjar 09:00 och avslutar 17:00. Lokalerna öppnar 08:00.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.