Två- eller tredagarskurser som stärker dig i din roll som ledare

Optimera din ledarförmåga

Arbetsrätt i praktiken för chefer

Vet du vilka rättigheter och befogenheter du som chef har när det gäller personalfrågor på arbetsplatsen? Undvik dyra misstag – hantera personalfrågor, uppsägningar och avsked tryggt och korrekt!

Kommande kurstillfällen: 30 & 31 januari 2019, 25 & 26 april 2019, 26 & 27 augusti 2019, 27 & 28 november 2019

Klicka här för mer information

 

Certifierad förändringsledare

Kursen vänder sig till dig som har behov och intresse av att förstå förutsättningar och villkor för ett hållbart och seriöst förändringsarbete. Du är intresserad av att förstå hur förändringsarbete riggas och hur kommunikation och dialog är förutsättningar för att få det att fungera.

Kommande kurstillfällen: 6-7-8 februari 2019, 13-14-15 maj 2019, 9-10-11 september 2019, 9-10-11 december 2019

Klicka här för mer information

Nybliven Chef – Ett första steg i din ledarskapsresa

Kursen vänder sig till dig som är ny i ditt ledarskap eller som saknar de grundläggande verktygen för hur man motiverar och leder andra. Du kommer att, utifrån din egen kunskapsbas och ledarstil, få lära dig att coacha andra och delegera på ett sätt som får dina medarbetare att arbeta resultatinriktat. Du kommer också få lära dig viken av att situationsanpassa ditt ledarskap och hur du ska hantera besvärliga beteenden bland medarbetare och uppmuntra önskvärda beteenden.

Kommande kurstillfällen: 27 & 28 mars 2019, 18 & 19 september 2019, 2 & 3 december 2019, 19 & 20 mars 2020

Klicka här för mer information

Att leda utan att vara chef 

Under denna kurs får du möjlighet att lära dig hur du ska äga denna roll genom att leda en grupp på ett målorienterat sätt samt hur du med enkla medel undanröjer de hinder som kommer att dyka upp på vägen. Många gånger finner en sig själv i en situation där du, återigen, måste ta kommandot för att något ska bli gjort. Antingen är din roll som informell ledare uttalad eller icke uttalad men oavsett så behöver processen eller projektet en motor.

Kommande kurstillfällen: 21 & 22 januari 2019, 23 & 24 maj 2019, 28 & 29 augusti 2019, 21 & 22 november 2019

Klicka här för mer information

 

Vem bör delta och varför?

Consultatums ledarskapskurser vänder sig till dig som är chef eller som leder andra, på alla nivåer, i såväl privata företag som offentlig sektor.

Under utbildningarna skapar vi en trygg miljö för dig som ledare att få distans till din vardag. Detta gör att du kan diskutera och lyfta utmaningar och problem med experter, specialister och andra ledare. Detta vet vi är mycket uppskattat och en bra metod för att göra skillnad i ditt ledarskap.

Unika praktikfall

På Consultatum vill vi alltid låta er kursdeltagare varva teori med praktik och samtliga kurser innehåller därför ett flertal praktiska övningar och praktikfall. Vi kopplar innehållet i utbildningarna till de utmaningar som det fiktiva företaget The Widget Company samt den fiktiva kommunen Gladnäs kommun står inför.

På så sätt ges du direkt möjligheten att testa dina nyvunna kunskaper och får en känsla av hur de kan användas i praktiken.

Tidigare deltagare
Bra och givande kurs i förändringsledning som ger konkreta tips på hur man kan arbeta vidare "hemma"