Nybliven chef - Ett första steg i din ledarskapsresa

Ett bra ledarskap bygger på personlig pondus. Bli tryggare i din roll som chef genom att lära dig använda verktyg som skapar bättre resultat.

Vem bör delta och varför?

Kursen vänder sig till dig som är ny i din chefsroll eller känner att du saknar vissa grundläggande kunskaper inom ledarskap. Under kursen kommer vi genomföra ett flertal övningar där du får möjlighet att prova på dina nyvunna kunskaper i praktiken.

Att vara chef innebär att du ska leda dig själv och motivera dina medarbetare så att ni tillsammans når bästa möjliga resultat – men vad krävs för detta och har du de nödvändiga verktygen?

Du kommer lära dig:

 • En djupare förståelse för din roll och dina ansvarsområden som chef
 • Vad som påverkar människors beteenden och hur du använder dig av denna kunskap i ditt ledarskap
 • Konkreta strategier för att delegera på ett sätt som ökar prestation och motivation
 • Hur du sätter SMARTa mål samt hur du når dem
 • Att kommunicera på ett sätt som effektivt sätter rätt förväntningar på dig själv och dina medarbetare
 • Att situationsanpassa ditt ledarskap för bättre resultat
 • Lär dig övergå från att vara en specialist i teamet till att bli chef över dina tidigare kollegor
 • Förändringar; hur håller du engagemanget uppe
 • Vilka de vanligaste HR-processerna är och hur de kan underlätta för dig som chef
 • Att ge feedback samt få tips kring svåra samtal

Kursinnehåll

En fördjupad förståelse för gott ledarskap
 • Vad utmärker ett gott ledarskap?
 • Förstå vad som påverkar människors beteenden och hur du drar nytta av detta
 • Konkreta tips för att motivera och engagera dina medarbetare
 • Emotionell intelligens – få kontroll över dina egna beteenden
Din roll som chef
 • Identifiera dina egna styrkor och svagheter
 • Så sätter du SMARTa mål för att dina medarbetare ska prestera optimalt
 • Lär dig förstå vad effektiv kommunikation verkligen är
 • Metoder för att ge konstruktiv feedback
 • Intervjuteknik – konsten att rekrytera bra medarbetare
 • Tips på vad du bör tänka på vid svåra samtal
Situationsanpassat ledarskap - för att uppnå ett bättre resultat
 • Olika medarbetare kräver olika ledarskap
 • Så anpassar du ditt ledarskap efter situationen
 • Att leda under förändring – förändringskurvan
 • Varför en tydlig situation skapar ”rätt” beteenden hos medarbetare
Skapa ett bra arbetsklimat – för bättre resultat
 • Så skapar du en arbetsplats där medarbetare trivs
 • Vilka de vanligaste HR-processerna är och hur de kan underlätta för dig som chef
Aleksandar Milosevic, Projektledare på Klätterteknik AB
Mycket bra genomtänkt på alla sätt. Bra information, bra föreläsare. Jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv, personligt och i min ledarroll i företaget

 

Anmälan Nybliven chef

Avgiften för kursen är 9.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura, som måste vara betald före kursen. Kursen hålls i Stockholm i Consultatums kurslokaler på Luntmakargatan 66. Kursen börjar 09:00 och avslutar 17:00. Lokalerna öppnar 08:00.
 • Fler som ska delta?

 • När du anmäler dig till denna kurs godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.